HenrietteThomsen.dk

Terapi, coaching og samtale

Læs mere

Om mig


Mit navn er Henriette Thomsen og jeg er født i 1969 i Århus.
Jeg er opvokset i Herning og flyttede til Nordjylland i 1994. De sidste år har jeg boet i en ned lagt smeide , lige syd for Støvring.

Min baggrund for at coache og give terapi er bla. min uddannelse på Dansk NLP Institut i Århus- som er det eneste godkendte NLP institut af SPUD. Jeg bestod min eksamen som NLP Psykoterapeut i 2010.

Jeg modtager løbende supervision, og mødes med andre terapeuter og giver terapi med feedback fra observatør.

Min  livserfaring strækker vidt – efter endt studentereksamen i 1988, blev jeg uddannet som mikrobiologisk laborant. Efter 10 år med bakterier i fødevarer besluttede jeg at bruge min viden inden for området på en anden måde, hvor jeg kunne arbejde mere selvstændig og hvor der kunne skabes mere personlige resultater. Det resulterede i at jeg fik arbejde som salgskonsulent. Dette arbejdede jeg med i 8 år. Ved at anvende NLP redskaberne og selv få coaching, øgede jeg omsætning på 30-35% i mine distrikter. Da salg og processen i at sælge og finde målsætninger og de aspekter der “trigger” sælgeren i at yde deres yderste i deres jobfunktion, er rigtig spændende, tog jeg i sensommeren 2008 coach kursus ved Nordisk NLP Akademi i Silkeborg. Min livsbane førte mig til at invitere et plejebarn og et aflastningsbarn ind i familien. Dette gav endnu større interesse for at arbejde med unge mennesker, hvor jeg også tydeligt kan se, at det at hjælpe, gør en forskel.  Derfor er jeg gået i gang med uddannelse som matematiklærer på UCN i  Aalborg på erhversprofilen, så jeg kan komme ud og undervise i de ældre klasser og på ungdomsuddannelserne.

Undervejs er min personlige udvikling blevet meget større – ikke kun på det faglige – men også på det det personlige.  Følelsen af kaos, som dette kan føre til, har jeg prøvet selv. Jeg mener, dette giver stor forståelse på mange livsområder, og gennem min uddannelse kan jeg hjælpe andre på en professionel måde. Det skal dog prioriteres at man som terapeut ikke behøver at have erfaringer inden for de emner som der arbejdes med – det er dine erfaringer vi bruger for at du kan komme videre – jeg stiller bare de rigtige spørgsmål.

Jeg mener at vi skal beskæftige os med det, som gør os glade og arbejde med at få en forståelse for, hvorfor der er nogle ting som falder os svært. Min tilgang er meget positiv præget, og selvom det i visse situationer kan være svært at se lyset, så hjælper det, at arbejde med en positiv tilgang.

Intro


Det hele startede med et “tænk positivt”-kursus på aftensskole.

Min omgangskreds mente, at det ikke var noget for mig, da jeg generelt er meget postiv.

Det kursus skulle vise sig at ændre mit liv. Kurset var nemlig baseret på NLP principper.

Jeg fik indsigt i hvilke kraftfulde virkemåder NLP arbejder med sindet, og det, helt på klientens egne principper. Jeg fik selv lyst til at finde ud af mere om de redskaber, som jeg selv kunne bruge i mit eget liv – det det blev til en 4 årig rejse som NLP studerende i Århus.

I starten var det ikke meningen, at jeg ville bruge det andet end privat, men selv at mærke hvilke ændringer en 1/2 times NLP kan give en, er en fantastisk gave at kunne give videre.


NLP


Hvad er NLP

NLP er forkortelsen for: Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro er vores oplevelser der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

– Visuelt – det, vi ser
– Auditivt – det, vi hører
– Kinæstetisk – det, vi føler
– Olfaktorisk – det, vi lugter
– Gustatorisk – det, vi smager

Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via:

– Billeder
– Lyde
– Kropsfornemmelser
– Lugte
– Smag
– Ord og disses sammensætning

Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vores måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du, at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

Hvad giver NLP mulighed for?

NLP giver muligheden for at
– lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater
– få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig
– skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre
– forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem opnå bedre relationer

Hvem kan bruge NLP

NLP anvendes som værktøj for alle, der personligt og professionelt er i kontakt med andre mennesker. Derudover henvender NLP sig til alle med interesse for personlig udvikling, kommunikation og relationer.

Gennem NLP får du kendskab og evne til at bruge teknikker til, at skabe positive forandringer for dig selv, samtidig med, at du udvikler nye sider af dig selv og forbedrer de sider, du allerede er god til.

Anvendelse af NLP er også, at sætte mål og nå dem.

NLP antager, at:

– Mennesker laver landkort
– Landkortet er ikke det samme som landskabet
– Mennesker reagerer ud fra deres model af verden og ikke ud fra virkeligheden selv
– Nogle landkort ligger uden for bevidstheden
– Der er en positiv intention bag enhver adfærd
– Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed
– Den person eller part, som er mest fleksibel i et system, har størst indflydelse
– Betydningen af en kommunikation er den respons, den fremkalder
– Mennesker har allerede de ressourcer, de behøver
– Positive forandringer fremkommer ved at tilføre ressourcer
– Det er den enkeltes relation til en situation eller oplevelse, der skaber betydningen og ikke situationen eller oplevelsen i sig selv.


Priser


Coaching & Psykoterapi

En typisk terapi session tager 1 til 1½ time

Prisen for en session er Kr. 650,-

For de som reflektere på mine opslag/gavekort tilbydes terapi til specialpris.

Denne pris gælder også for studerende og for unge under 20 år.

Specialpris: Kr. 300,-

I forbindelse med mit studie på UCN Aalborg, har jeg ledige tider min kalender, derfor kan jeg give terapi efter aftale – også om dagen.

Tidsbestilling hos mig på 61703855


Coaching


Hvad er coaching

Coaching er en fremadrettet måde at tænke på. Coaching retter sig ofte mod arbejdslivet, men kan også bruges til det private liv.

Ved at spare med en coach får du nye vinkler som du ellers ikke ville have fundet, og ofte får du følelsen af “aha – er det bare sådan” – og det er det som regel.

Ofte går vi og dunker os selv i hovedet med “hvorfor tager jeg mig ikke sammen” eller andre sætninger og mangler måske lige det sidste for at få tingene igang. Ofte er det fordi vi er så vant til at være store kritikere af vores eget liv, at vi spænder ben for os selv inden vi kommer igang – dette kan der laves om på. Og du kan få klarlagt hvad det egentlig er du gerne vil.

Derefter kan en coach også hjælpe dig med at holde fokus på det du ønsker at arbejde hen imod, i det tempo som er rigtig for dig.

Eksempler på coaching emner

– Finde dine ressourcer eller værdier
– At sætte mål – og nå dem
– Svære beslutninger der skal træffes
– Tackle mennesker eller situationer der gør dig usikker
– Jobskift
– Stress
– Taleskræk ved fremlæggelse foran forsamlinger
– Arbejde med livsværdier og værdier i jobbet
– Afklaring af egne grænser og fastholdelse af disse
– Løse indre og ydre konflikter
– Styrkelse af selvværd
– Bringe mere energi og livsglæde til hverdagen

Coaching inden for salg

Inden for salg har jeg selv opnået at øge mine budgetter på 30 – 35% i mine distrikter, dette har jeg opnået bla. gennem måden at tænke og handle anderledes end mine konkurrenter/kollegarer. Det er færdigheder som kan læres, og de bliver kun bedre når man fokusere på det.


Psykoterapi


Hvad er psykoterapi

Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten.

Begge deltager i arbejdet men klienten er hovedpersonen og den person hvis livssituation det terapeutiske arbejde handler om.

Psykoterapi kan hjælpe til at du skaber ny indsigt i dig selv. Gennem denne indsigt skabes der mulighed for øget bevidsthed om hvorfor og hvordan du føler, reagerer, tænker og handler som du gør.

Via den øgede indsigt kan du bearbejde det svære i dit liv. Ved at arbejde med disse emner kan du udvikle nye måder at handle, tænke, føle og reagere på. Gennem terapien kan du opnå en bevidsthed om, at du har et valg og derfor kan handle på en ny måde. Psykoterapi kan føre til større tilfredshed med dig selv og din tilværelse.

Til højre ser du et par eksempler på hvad der kan drøftes. Terapi er ikke bare “terapi” men ligeså meget hvad du går og tumler med og gerne vil finde en løsning på. Løsningen har du selv, men jeg kan hjælpe dig med at finde den.

Emner som jeg bla. har arbejdet med

– Lavt selvværd/selvtillid
– Jobskift
– Fobier
– Stress
– Sorg og traumer
– Depressive tanker
– Bryde med gamle vaner og uhensigtsmæssig adfærd
– Arbejde med livsværdier
– Afklaring af egne grænser og fastholdelse af disse
– Udvikling af parforhold
– Styrkelse af selvværd
– Bringe mere energi og livsglæde til hverdagen
– Svære beslutninger der skal træffes
– Finde ressourcer eller værdier
– Tackle mennesker eller situationer der gør dig usikker
– Angst, f.eks. eksamensangst

Det er dig der bestemmer, hvad der er vigtig for dig at arbejde med.


Terapi hos mig


Selve terapien tager 1 – 1½ time pr gang. Den første gang bruger vi på skabe en relation mellem os, og alt efter hvilke emner vi arbejder med, kan tiden variere fra gang til gang.

NLP Terapi arbejder ud fra de emner du har og gerne vil ændre. I NLP tager vi udgangspunkt i at du allerede har de ressourcer som de skal bruge – jeg hjælper dig med at finde dem hos dig selv.

Så lige meget hvad der arbejdes med, forgår det på en nænsom måde og i overensstemmelse med den enkelt klient.

Da det kan være nyt at arbejde i dybden med dig selv, og få stillet nogle spørgsmål på en anden måde end du er vant til, kan du være lidt træt bagefter, oftes ses det dog at der er blevet frigivet noget energi.

Jeg gør opmærksom på at jeg har tavshedspligt.

Kontakt


Henriette Thomsen

Haverslevvej 73, Årestrup

9520 Skørping

61703855

mail: HenrietteThomsen8@gmail.com